top of page

Afscheidsviering pater Tristan

Op Pinksterzondag namen we gezamenlijk afscheid van pater Tristan in plechtige heilige Mis in de H. Bavo.Een paar maanden geleden werd het bekend dat pater Tristan een nieuwe benoeming heeft gekregen in zijn congregatie. Hij is religieus van het "Instituut van het Mensgeworden Woord" en is benoemd tot provinciaal overste in Italië.


Pater Tristan is bijna tien jaar werkzaam geweest in Nederland als missionaris en sinds 2019 in onze parochie. Uit dankbaarheid voor zijn aanwezigheid en bijdrage namen we op Pinksteren samen afscheid.In de kerk waren meer dan 300 personen aanwezig die de heilige Mis bijwoonde. Er waren parochianen uit drie dorpen - Heemstede, Vogelenzang en Bennebroek - gekomen. Het was een hele bijzondere viering! We vierden Pinksteren, we namen afscheid, er waren veel misdienaren, het koor heeft mooi gezongen en er heerste een grote verbondenheid.


Tijdens de preek vertelde pater Tristan dat hij in zijn jaren in Nederland heel duidelijk de Heilige Geest werkzaam heeft gezien.Aan het einde van de viering sprak pastor Rob woorden van dank uit namens alle parochianen en pastores. En Erica dankte de pater namens het parochiebestuur.Na afloop was er gelegenheid om de pater persoonlijk te groeten en een lekker stuk cake en kop koffie te nuttigen.


We danken de goede God voor deze bijzondere zondag, en wensen pater Tristan veel zegen en succes met zijn nieuwe benoeming!


Comments


bottom of page