top of page

De ziekenzalving

“Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden”(Jak. 5, 14-15).

Wilt u de Ziekenzalving ontvangen? Neem dan contact op met een van onze priesters. 

ziekenzalving.jpg

Sacrament voor de zieken

Het Sacrament van de Ziekenzalving is bedoeld om de zieken te bemoedigen. De priester bidt voor en met de zieke. Hij kan een laatste biecht horen en de communie uitreiken. Dan zalft hij het voorhoofd en de handen van de zieke met de heilige (zieken)olie.

Iemand mag de ziekenzalving vaker ontvangen in zijn leven. Het is een teken van Gods nabijheid en een bede om sterkte, genezing of overgave. Je kunt erdoor ervaren dat Gods hand je niet los laat.


De meeste mensen die het sacrament hebben ontvangen, getuigen van de steun en de kracht die het hen geeft.
Schroom dus niet om Gods hulp in te roepen, hoe eerder hoe beter!

De ziekenzalving is juist niet uitsluitend het sacrament voor wie in levensgevaar verkeert. Het kan ook worden toegediend aan hen die een ernstige ziekte of kwaal hebben, waardoor hun leven gevaar loopt, want elke ziekte kan ons oog in oog brengen met de dood. Het is ook gepast de ziekenzalving te ontvangen voordat men een zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor oudere mensen, wanneer zij duidelijk zwakker worden.
 
De viering van de toediening van het Sacrament van de Ziekenzalving is bij uitstek een gelegenheid voor het gezin om zich gezamenlijk voor te bereiden op de laatste, moeilijke momenten en periode. We bidden met elkaar. We bemoedigen en sterken elkaar. En zo wordt het een waar moment van genade, van kracht, van samen zijn, van liefde. Een mooi moment waar je – dan en later – kracht uit put.
 
Ziekenzegen

Ook de ziekenzegen, een ritueel van samen bidden, Bijbellezen en zegenen met wijwater, kan mensen op moeilijke momenten steeds opnieuw kracht geven, om beter te worden of om zich over te geven. Het sacrament van de ziekenzalving mogen alleen priesters toedienen. Alle pastores/diakens en sommige opgeleide vrijwilligers kunnen de ziekenzegen geven.

Voor het toedienen van de Ziekenzalving kunt u contact opnemen met de  priesters van de parochie (in geval van nood, dat wil zeggen bij direct levensgevaar, ook ’s avonds).


Zie verder: contact parochies of bel een lid van het pastoresteam.

bottom of page