top of page

Het Vormsel

Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods

Wilt u of uw kind het heilig Vormsel ontvangen? Neem dan contact op met pater Esko Kissboat of het secretariaat.

t101-faithconfirmation02012016-125_0.jpg

Waarom gevormd worden?

Iedere gedoopte die nog niet is gevormd, kan het sacrament van het vormsel ontvangen. Het woord vormsel komt van ferm, sterk, en zit ook in confirmatie, bevestiging. Het vormsel wordt veelal toegediend aan jonge mensen die als kind zijn gedoopt. Ze kunnen nu zelf verantwoordelijkheid dragen en zelf ‘ja’ zeggen tegen het geloof waarvoor hun ouders bij de doop hebben gekozen. In het vormsel bevestigt de Heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling, Hij geeft hem/haar kracht om te blijven geloven in de liefdevolle boodschap van Jezus en om de Blijde Boodschap (Evangelie) door te geven.

De kinderen vanaf 12 jaar doen nu zelf de doopbeloften, die hun ouders aflegden bij hun doop. Als een volwassene de Doop ontvangt, volgt daarna meteen het Vormsel en de eerste Heilige Communie.

Vormselproject 2023


De datum van de eerste informatieavond zal nog bekend gemaakt worden. We beginnen met de jongeren in oktober, maandelijks op de vrijdagmiddag. De bijeenkomsten worden gegeven en georganiseerd door pater Esko en de werkgroep.

Vergelijking Doopsel en Vormsel


Net als bij het Doopsel vindt de zalving met geurende olie plaats, om de gaven van de Heilige Geest aan te duiden. Die olie wordt chrisma genoemd, wat je terug vindt in de naam Christenen, wat betekent ‘gezalfden’. Bij het Doopsel wordt het kind herboren, en krijgt een wit kleed om, dat herinnert aan de Verrijzenis van Christus, Pasen. Bij het Vormsel komt de Heilige Geest, zoals we ook vieren met Pinksteren. Ook de handoplegging komt nu terug, de bisschop legt het kind de handen op, en zegt “ontvang de Heilige Geest”, zoals de apostelen al deden, toen ze na Pinksteren nieuwe leerlingen gingen dopen en vormen.

bottom of page