top of page

Parochieteam

In dienst van de parochie

In de regio Klaverblad zijn de vier parochies met elkaar verbonden in een bestuurlijke personele unie. Dat betekent dat één parochiebestuur de vier parochies bestuurt.

Iedere parochie kent een parochieteam, dat in de parochiekerk de dagelijkse leiding heeft.

Het parochieteam van de H. Bavo parochie  bestaat uit:

Erica Kerkstra (coördinator/contactpersoon)
Annemieke Schouten (secretaris/penningmeester)
Karel Davids
Korrie Rouwen


U kunt het parochieteam bereiken via het parochiesecretariaat.

bottom of page