top of page

Sacrament van Boete en Verzoening

Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven!

Wilt u graag het Sacrament van de Biecht ontvangen? Neem dan contact op met een van onze priesters. Ook is er elke woensdag, de mogelijkheid om te biechten in de OLV-Hemelvaart parochie, van 11.30 tot 12.30.

Confession_DCR_WEB.jpg

Laat je verzoenen met God!

“Sorry” zeggen we allemaal wel eens. Soms is het ook goed om met God, uzelf en anderen weer in het reine te komen. De boodschap van Jezus aan zijn apostelen vlak vóór zijn hemelvaart was dan ook: gaat heen en vergeef zonden. Vraag om die vergeving en ervaar dat de boodschap van Jezus een echt bevrijdende boodschap is voor uw hart en ziel.

In dit sacrament ontmoet de gelovige Onze Lieve Heer die de berouwvolle steeds weer vergeeft. De priester hoort jouw verhaal namens Jezus. Het is een sacrament, omdat Christus zelf de zonden vergeeft.

Het sacrament is gericht op heelmaking: heelmaking van de relatie God-mens én heelmaking van de mens zelf die gebukt gaat onder schuldgevoel. Het sacrament wil een nieuwe start maken, vanuit hoop en vertrouwen dat mensen bij God terecht kunnen. De biecht is dan vooral ook een sacrament dat nieuwe kracht geeft. Het sacrament werkt genezend en helend. 

Het sacrament van boete en verzoening kan men zo vaak ontvangen als nodig is. De leer van de Katholieke Kerk vraagt mensen om minimaal eenmaal per jaar – liefst rond Pasen – je zonden te belijden. Dit kan in de vorm van een gesprek met een priester en het ontvangen van het sacrament.

Als u het Sacrament van Boete en verzoening wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de priesters van de parochie.

 

Paus Franciscus heeft het volgende gedicht geschreven, genaamd “Verzoening”:

Als ik ga biechten is dat om gezond te worden, om mijn ziel te laten genezen.
Om spiritueel weer fitter op weg te gaan.
Om niet langer narigheid, maar barmhartigheid te voelen.

Het draait tijdens de biecht niet om de zonden die we noemen,
maar om de Goddelijke liefde die we ontvangen en altijd nodig hebben.

Centraal in de biecht staat Jezus, die naar ons luistert en ons vergeeft.

Onthoudt dit: in het hart van God zijn wij veel meer dan onze fouten.

En laten we bidden dat we het sacrament van verzoening met hernieuwde diepte beleven en Gods vergeving en oneindige barmhartigheid ten volle smaken.

En laten we bidden dat God zijn Kerk barmhartige priesters geeft en geen folteraars.

Paus Franciscus  Het sacrament van verzoening – De Video van de Paus 3 – maart 2021 – YouTube

bottom of page