top of page

Secretariaat 

Voor al uw vragen

De medewerkster staat voor u klaar voor al uw vragen en verzoeken.
Denk daarbij aan: opgeven misintenties, abonnement parochieblad Klaverblad, declaraties door vrijwilligers, informatie over vieringen en activiteiten, over Dopen, Communie, Vormsel, Huwelijk en uitvaart enz.

Openingstijden

Het parochiesecretariaat geopend op maandag, woensdag en vrijdag

van 9.00 – 12.00 uur.

Buiten de openingstijden wordt de telefoon doorgeschakeld. Dit is alleen bedoeld voor noodgevallen, zoals het aanmelden van een uitvaart of een ziekenzalving.

Info

Adresgegevens:
Valkenburgerplein 20
2103 AT    HEEMSTEDE
023 - 5286608
info@olvh.nl

Bankgegevens:
NL25 INGB 0000 2975 54
t.n.v. RK Parochiaal Kerkbestuur OLV Hemelvaart, Heemstede

Parochiële Caritas Instelling:
De PCI van de parochie geeft steun aan hen die hulp kunnen gebruiken (financieel of in natura).
Ook worden via de PCI diverse goede doelen ondersteund.
Uw gift aan de PCI is zeer welkom op bankrekening:

NL85 INGB 0002 7626 99.

bottom of page