top of page

In Between

Finding Inspiration in Every Note

Onze geschiedenis

 

In Between” bestaat sinds 26 februari 2002.
Toentertijd opgericht, omdat er in onze parochie behoefte was

aan een koor tussen het kinderkoor en het Bavokoor in.
De leden van het eerste uur waren ouders van kinderen van het kinderkoor,

die op basisschool “De Ark” zaten.

Maar al snel werd dat een gemêleerd gezelschap.

 


 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Ons repertoire bestaat onder meer uit gospels,

Engelse kerkmuziek, liederen uit Taizé en Iona,
popsongs met een bo
odschap en de nodige liturgische gezangen.
Veel is Engelstalig, maar ook Frans, Spaans en Latijn komen voor.

En natuurlijk zingen we ook in het Nederlands.
 

Enthousiasme en gezelligheid zijn twee belangrijke trefwoorden voor “In Between”.

We vormen een hechte groep,

waar nieuwe leden snel worden opgenomen en zich thuis voelen.
We gaan ervan uit, dat iedereen kan zingen,

dus wil je graag met ons meedoen,

kom dan gerust eens langs.


Wij repeteren op maandagavond in de Bavokerk van 20.00 tot 21.45 uur.

Wij zingen ongeveer 1 x per maand tijdens een viering in de Bavokerk.

En incidenteel “buiten de deur” zoals bijvoorbeeld tijdens het Haarlemse Korenlint.


Voorzitter: Loek Prins

Dirigent: Rob Draijer
Pianist: Alina Konstantinova
Secretariaat: Annelies Kroon-Rusman (inbetweenbavo@gmail.com)

Penningmeester: Nel Reurich

bottom of page