top of page

Over ons

Heilige Familie Parochie

Welkom op onze website!

Wij zijn de Rooms-Katholieke parochie in Heemstede, Vogelenzang en Bennebroek.

pexels-zac-frith-918778 (Large).jpg

Rooms-Katholieke gemeenschap

Katholiek zijn betekent geloven dat Jezus Christus onze Heer is, dat wil zeggen: God die mens is geworden; en daarnaast, deel willen uitmaken van de geloofsgemeenschap die Hij zelf heeft ingesteld, de katholieke (universele) Kerk.

 

 Katholiek zijn betekent simpelweg een navolgeling of leerling willen zijn van Jezus . Daarom is Jezus Christus centraal is ons geloof.

Jezus heeft ons geleerd dat God onze Vader is; daarom doet Hij een appèl op ons om in geloof, hoop en liefde een kerkgemeenschap op te bouwen die mensen en groepen verbindt, met God en met elkaar. In die gemeenschap is iedereen welkom. Wij willen zijn leerlingen zijn en wel hier in onze regio.

 

Heeft u vragen over het geloof? Dan kunt u ons altijd contacteren.

Op deze website kan iedereen op een makkelijke manier vinden wanneer en hoe laat de vieringen zijn, aangeven welke sacramenten iemand nodig heeft, de aankomende activeite, het laatste nieuws uit de parochies en nog veel meer. Veel leesplezier!

Dit is liefde!

Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. 

Johannes 3,16

IMG_20230208_123643_edited.jpg

Samenwerking

Maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen maken dat een parochie niet meer zelfstandig kan functioneren en zelfstandig alle facetten van het parochiële leven kan verzorgen. Er zijn in de parochies minder gelovigen dan voorheen en ook minder kerkgangers voor de liturgische vieringen in het weekend. Ook zijn er geen priesters of pastorale werkers beschikbaar voor iedere parochie één. Om deze reden is in het Bisdom Haarlem-Amsterdam ervoor gekozen dat parochies meer samen optrekken. Een groep parochies is – in een logisch verband – met elkaar verbonden in een regio. Het zijn wat dat betreft andere wegen en andere tijden.


Samenwerkingsverband Klaverblad

De besturen van de vier parochies van Bennebroek, Heemstede en Vogelenzang hebben bij een feestelijke bijeenkomst in en rond de parochiekerk van Vogelenzang op maandag 21 april 2014, Tweede Paasdag, de Overeenkomst tot personele unie ondertekend.

In deze Overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de intensieve samenwerking tussen de vier parochies. Vanaf deze datum geldt een samenwerkingsverband.

Met elkaar werken parochies en pastores aan (verregaande) samenwerking op de terreinen:- liturgie- catechese (of: geloofsopbouw)- caritas- pastoraat (in het bijzonder ook: jongeren-, gezins- en ouderenpastoraat)- kerkopbouw.

Fusie

Sinds 1 januari 2024 zijn onze parochies gefuseerd tot één parochie, met de naam: Heilige Familie.

Bisdom Haarlem-Amsterdam
   
De Kerk is wereldwijd verdeeld in bisdommen. In onze omgeving is dit het bisdom van Haarlem-Amsterdam.
Aan het hoofd van een bisdom staat een bisschop. In ons bisdom is Mgr. dr. Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks sinds juni 2020 de Bisschop.

 

Wilt u contact opnemen met het bisdom?


Telefoon: 023 - 511 26 00
E-mail­a­dres: info@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Websites:
Bisdom Haarlem-Amsterdam: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam: www.jongekerk.nl
Rooms-Katholieke Kerk Nederland: www.rkkerk.nl
Vaticaan: www.vatican.va

bottom of page