top of page

Vieringen

"De Eucharistie is het offer zelf van het Lichaam en Bloed van de Heer Jezus, dat Hij heeft ingesteld om het kruisoffer door de eeuwen heen te bestendigen tot aan zijn wederkomst en zo aan zijn Kerk de gedachtenisviering van zijn dood en verrijzenis toe te vertrouwen. Zij is teken van eenheid, band van liefde, paasmaaltijd waarbij Christus genuttigd, het hart met genade wordt vervuld en ons een onderpand van het eeuwig leven gegeven wordt".

Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk, 271

Door de week

Dinsdag 9.00 uur in OLVH (8.30 Rozenkransgebed)
(2e en 4e) Dinsdag 9.30 uur in OLVtH (Vogelenzang)
Woensdag 10.00 in OLVH (9.30 Rozenkransgebed)
Donderdag 9.00 in H. Bavo
Vrijdag 9.00 in H. Bavo

Zaterdagavond

OLV-Hemelvaart - 19.00 uur

Zondag

H. Bavo - 10.00 uur
OLV-Tenhemelopneming - 10.00 uur

Eucharistische Aanbidding (stil gebed)

Elke woensdag van 11.30-12.30 in de OLV-Hemelvaart
Elke laatste vrijdag van de maand van 16.00-17.00 in de H. Bavo

Lof

Elke zondagavond van 18.45-19.30 in de OLV-Hemelvaart

Biechtgelegenheid

Elke woensdag tijdens de Aanbidding van 11.30-12.30 in de OLV-Hemelvaart

Wilt u het rooster zien? Klik op de knop.
Wilt u de livestream zien? Klik op de knop.

H. Eucharistie

"Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld".

Joh 6,51

Última_Cena_-_Juan_de_Juanes.jpg
bottom of page