top of page

Vrijwilligers

Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.

Mt 25,40

Volunteer_navTile.png

De Kerk in Nederland is een van de grootste – zo niet de grootste – vrijwilligersorganisatie. Dit geldt ook voor onze parochies in Bennebroek, Heemstede en Vogelenzang. Op dit moment verrichten enige honderden vrijwilligers een meervoud aan taken. Sommige vrijwilligerstaken gebeuren een keer per jaar; andere dagelijks. Sommige taken zijn eenvoudig; andere complex en verantwoordelijk. Kortom, er is altijd iets dat bij u past.
 
Zonder vrijwilligers kan een organisatie als de on­­ze niet draaien. Van oudsher was het een auto­matisme. Je was Katholiek en je hoorde bij de Kerk en je deed daar ook vrijwilligerswerk. Je deed deze taken vaak jarenlang en soms ging het werk over van vader op zoon of van moeder op dochter. Voor velen is dat nog steeds zo. Gelukkig wel. Maar we kunnen er soms steeds minder tijd voor vrij maken.
 
Dat betekent niet dat onze parochie minder ta­ken heeft aan te bieden. Integendeel. In een com­plexere samenleving wordt veel van de paro­chie gevraagd. En met minder pastores komen er meer taken op de schouders van parochianen: de vrijwilligers. Vrijwilliger zijn bij een van onze parochies is een goede zaak. Het maakt je be­trok­ken bij die geloofsgemeenschap. Het versterkt je geloof en het verdiept je contacten met andere parochianen.

 

Vrijwilliger worden?


Dat kan! Wij hebben voor u zeker een taak of verantwoordelijkheid die past bij uw talenten en beschikbaarheid. Informeer u bij de parochie in uw buurt.

Wilt u meer weten? Klik dan de naam van uw parochie, of parochie waar u zich zou willen inzetten:

Vrijwilligerswerk
 
Vrijwilliger zijn ……
is vrijwillig maar niet vrijblijvend,
is verbonden maar niet gebonden,
is onbetaalbaar maar niet te koop,
is positief denken, is positief doen
met als enig doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

In het parochiële vrijwilligersbeleid staan vijf kernbegrippen centraal. Deze zijn:
 
Binnenhalen
Het is belangrijk dat er steeds nieuwe vrijwilligers bij komen. Zo blijft het werk in onze parochie doorgaan. Hoe en waar bereiken we ze?
 
Begeleiden
Als je een vrijwilligerstaak doet, wil je natuurlijk wel weten wat je moet doen en hoe je het moet doen. Dat is een vorm van begeleiden. Deels door bijvoorbeeld een van de pastores of door een andere vrij­williger met veel ervaring. Het is goed om met individuele vrijwilligers evaluatiegesprekken te houden. Maar ook met een werkgroep. Hoe gaat het? Lukt het allemaal? Word je gesteund? Dat zijn daarbij essentiële vragen.
 
Belonen
Natuurlijk doe je je vrijwilligerswerk pro Deo, want je doet het graag. Maar een schouderklop­je wil je toch af en toe ontvangen… Voor vrijwilligerswerk ontvangt men geen geld (daar gaat het ook niet om, want het is geen werk) maar we kunnen vrijwilligers wel be­lonen door ze cursussen en/of an­de­re stu­die­da­gen te laten volgen.
 
Behouden
Vrijwilligers willen we natuurlijk behouden. Daar­om moeten we er voor zorgen dat de taak inte­res­sant blijft en voldoende uitdaging biedt. Ook is het goed om vrijwilligers te stimuleren om na een aantal jaren over te stappen naar een an­de­re werkgroep of vrijwilligerstaak. Zo blijft je expertise en je inzet behou­den voor de parochie en is er steeds een nieuwe uitdaging.
 
Beëindigen
Wanneer je als vrijwilliger actief bent, kun je na­tuurlijk niet zo maar weg gaan. Dat gaat in over­leg met aandacht voor vragen als wanneer stop­pen en waarom, maar ook: wie neemt je taken over. Bo­vendien, misschien wil de parochie de ge­le­gen­heid hebben om de vrijwilliger te be­dan­ken voor zijn of haar inzet of werkzaamheden.

bottom of page