top of page

Geschiedenis parochie

te Vogelenzang

Kerk Vogelenzang.png

Hoe het begon

Rond het jaar 1600 vestigde zich een groep  ‘klopjes’ in Vogelenzang. Vrouwen die samen woonden en samen baden, en het godsdienstonderricht van de kinderen van het dorp op zich namen. Zij deden een beroep op het Kapittel, het bestuur van de Kerk in Haarlem, om een eigen priester die hen leiding kon geven. Deze priester kwam er: Gerlachus ab Angelis. Hij verzamelde een groeiende groep mensen om zich heen, en werd op den duur benoemd tot pastoor voor Vogelenzang, Zilk,  Hillegom, Bennebroek, Heemstede Aerdenhout en Schalkwijk.

De eerste duidelijke schriftelijke verwijzing naar een officiële parochie die al deze dorpen besloeg, is uit 1633, toen Heemstede verzocht uit deze combinatie-parochie te mogen treden en een eigen priester te hebben. Dit werd echter niet toegestaan: de parochie functioneerde volgen het Kapittel prima zoals ze was, en het antwoord was dan ook: ‘dat Heemstede ondanks alle smekingen verzorgd bleef door dezelfde priester die de bediening had in Vogelenzang’.
 
Op dat moment had de parochie geen kerken; vieringen werden gehouden in particuliere woningen en schuren in de diverse dorpen. Maar na verloop van tijd was de tijd rijp. In de buurt van de Bartenbrug werd een kerkschuur geplaatst. De klopjes vonden dit echter te ver bij hen vandaan en schonken een groot bedrag. Daarvan bouwde men in de loop van de 17e eeuw een vast kerkgebouw midden tussen hun huisjes.

In de eeuw die volgde scheidde zich vervolgens eerst Heemstede af tot een eigen parochie en deed Aerdenhout het verzoek om bij Overveen te mogen horen, daar dit qua afstand voor hen logischer was. Dit verzoek werd gehonoreerd. Nog weer later stichtte ook Hillegom een eigen parochie.

Halverwege de 19e eeuw werd Mgr Borret benoemd tot nieuwe pastoor van Vogelenzang. De parochie bestond toen nog maar uit 600 mensen. Hij vond de kerk verouderd, gebrekkig, en bekrompen. Hij wilde een nieuwe kerk en pastorie neerzetten in een heel eigen stijl.  Na veel onderhandelingen kreeg hij zijn zin. In 1861 werd deze kerk, het huidige kerkgebouw, gewijd.

bottom of page