top of page

Kerkgebouw

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Vogelenzang

IMG_0954-H.jpg
download.png

Het neogotische kerkgebouw is gebouwd op initiatief van pastoor Mgr. Dr. Th. Borret (zie foto) door de Leidse architect Th. Molkenboer in de periode najaar 1856 en juli 1861. Het gebouw is 45 meter lang, 24 meter hoog en 10,5 meter breed. De toren is 55 meter.  
De eerste steen werd gelegd op 2 september 1858 door Mgr. Van Vree (Bisschop van Haarlem) en de inwijding vond plaats op 24 september 1861 door Mgr. Wilmer (Bisschop van Haarlem).

De grote klok is van ca. 1670 en gegoten in de werkplaats van Pieter Hemony. Hij heeft gehangen in Leiden in de Hoogewoerdspoort en toen deze werd afgebroken heeft de Pastoor hem kunnen kopen voor onze kerk. Bij de wijding van de klok kreeg deze de naam van zijn schenkster Catharina en nog steeds wordt ieder jaar op de naamdag van Catharina (25 november) de klok een kwartier lang geluid.
 
In het kerkportaal bevindt zich een zwart marmeren gedenksteen. Deze is hier aangebracht ter herinnering aan het bezoek van Koningin Sophie, de echtgenote van Koning Willem III, dat zij in 1870 aan de kerk bracht.
 
Als men de kerk binnengaat, vallen meteen de groene wandtegels op langs de zijmuren. Deze zijn destijds aangebracht vanwege de akoestiek. Ze zijn naar ontwerp van Mgr. Borret in Engeland vervaardigd.
 
De kruisweg staties in de zijmuren zijn vervaardigd door de Haarlemse beeldhouwer Stracke tussen 1891 en 1893 en zijn geschonken door de parochianen. Van de 14 staties zijn er drie die afwijken van de andere. De reden van de afwijking was de gemoedstoestand van de beeldhouwer. De vierde en vijfde statie zijn gemaakt door de firma Magry en Snickers uit Rotterdam.

De gebrandschilderde ramen in het schip van de kerk waren voor de oorlog glas-in-loodramen waarin vele oude kleuren blauw en grijs verwerkt waren, hetgeen nog te zien is in het grote raam in de rechter zijbeuk. Na de oorlog zijn deze ramen vervangen. Het grote zijraam in de linker zijbeuk, boven de ingang naar de sacristie, is nog origineel.

 

Het stelt twee afbeeldingen uit het leven van Jezus voor:

Boven: Het eerste wonder van Jezus op de bruilot van Cana, waar Hij
                 water in wijn veranderde. Zijn moeder, patrones van onze
                 kerk, was daarbij.
Onder: De wonderbare broodvermenigvuldiging.
 
 
Op het priesterkoor bevinden zich ook nog glas-in-lood ramen. De taferelen op deze ramen geven hoogtepunten in het leven van onze patrones, de H. Maagd Maria weer:
 
Links: De blijde boodschap van de engel aan Maria
Rechts: De geboorte van het kindje Jezus
Midden: Het dramatische hoogtepunt in haar leven: de kruisiging van haar Zoon.

Ontdek ook de Streetview met Google Maps

Exterieur

Interieur

bottom of page