top of page

OLVH Koor

Het koor in de Onze Lieve Vrouw te Hemelvaart in Heemstede

image (Medium).png

Onze geschiedenis

Het koor van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart bestaat eigenlijk net zo lang als de kerk oud is. Ook opgericht in 1927, dus over vier jaar hopen kerk en koor hun honderdjarig bestaan te vieren.

Aanvankelijk waren de koorleden mannen en jongens, veel later zouden daar ook dames bijkomen. De pastoor was steeds de voorzitter van het koor, dat is allang niet meer zo. Toen al werd de Gregoriaanse kerkzang, afgewisseld met meerstemmige missen van Mozart, Haydn en Perosi. Tegenwoordig worden ook Nederlandse missen gezongen, maar het Gregoriaans wordt nog steeds erg gewaardeerd door de kerkgangers en wordt daarom regelmatig gezongen met mooie Latijnse missen.

Verschillende dirigenten hebben hun stempel op het koor gedrukt, de meest in het geheugen liggende dirigent was Aat Broersen, hij heeft ons koor 23 jaar geleid. Het koor zingt nog steeds door hem gecomponeerde motetten en missen. In augustus 2022 is hij overleden.

Inmiddels staat het koor alweer een paar jaar onder leiding van Olof Vugs, met Frans van Ittersum als begeleider aan het orgel of aan de piano. Ook Olof draagt het Gregoriaans een warm hart toe en ook de heren van het koor zijn in hun element als ze dit mogen zingen. Frans en Olof hebben regelmatig overleg over de te zingen muziek. Ook Olof heeft al diverse Gregoriaanse liederen ingevoerd.

Het koor bestaat thans uit 23 koorleden, er is nauwelijks verloop. Meestal haken koorleden af door ziekte of overlijden. Tijdens veel koorjubilea zijn Gregoriuspenningen uitgereikt, veel zilveren, maar vaak ook gouden exemplaren. De betreffende koorleden worden hierbij feestelijk in het zonnetje gezet. 

De koorrepetities zijn vaak erg gezellig, het elkaar ontmoeten is toch erg belangrijk. Niettemin wordt er stevig gerepeteerd. Iedere stemsoort wordt apart gerepeteerd als de dirigent dat nodig vindt.

Vroeger bestond er ook nog een jeugdkoor, de jeugdleden konden, als de tijd rijp was, zonder problemen doorstomen naar het dames- en herenkoor. Die jeugdaanwas wordt erg gemist. Zo af en toe meldt zich een aspirant zanger, meestal vindt deze zijn draai wel op het koor. Bij alle stemsoorten, bas, tenor, alt en sopraan zijn nieuwe leden van harte welkom.

 

Als er interesse is, neem dan gerust de trap naar de koorzolder voor een gesprek met dirigent en koorleden. Voorzingen is niet nodig.

 

U kunt zich ook aanmelden bij het secretariaat van de OLVH-kerk via tel: 023-5286608 of via mail: info@olvh.nl.  U wordt dan teruggebeld door een van de koorbestuursleden.

Het motto van ons koor is: Goed zingen is dubbel bidden (H. Augustinus)

bottom of page