top of page

Secretariaat 

Voor al uw vragen

Doel van het parochiesecretariaat is het vormen van een centraal aanspreekpunt binnen de parochie, het vervullen van de secretariaats- en documentatiefunctie en het doelmatig gebruik regelen van het kerkgebouw en ontmoetingsruimte. Het secretariaat is een punt van ontmoeting. Er is altijd koffie.

U kunt bij het secretariaat terecht voor o.a.:

- afspraken regelen met de pastores

- agenda's bijhouden voor de diverse soorten vieringen en voor gebruik van de kerk en ontmoetingsruimte

- doorgeven van familieberichten en dergelijke aan de redactie van het parochieblad "Klaverblad"

- afspraken maken voor doop, huwelijk en huwelijksjubilea (incl. misintenties)

- een luisterend oor bieden aan parochianen die met vragen of problemen bij het secretariaat komen

Openingstijden

Het parochiesecretariaat geopend op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur

Info

Telefoonnummer: (023) 584 11 37

  

Contactpersoon: Mieke Metselaar - tel.nr. (023) 584 88 99

  

E-mailadres: rkvogelenzang@gmail.com

 

Bank: NL25 RABO 0306 9066 35

Inschrijving KvK 75041200 

bottom of page