top of page

Vrijwilligers

en Werkgroepen

Overdracht_OLV_Vogelenzang3.jpg

Stuurgroep Liturgie

Doel van de stuurgroep liturgie is het coördineren en plannen van de liturgische activiteiten in de parochie. Daarbij streeft zij naar een evenwichtige verdeling van de vormen van de vieringen voor de diverse doelgroepen. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgroepen op liturgisch gebied, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter en de pastoraal werkster.
 
Contactpersoon:
Pastor Ans Dekker (0252 - 525 699)

Werkgroep Liturgie

De werkgroep liturgie is verantwoordelijk voor alle reguliere vieringen en verzorgt onder andere het samenstellen van teksten en boekjes. Voor incidentele vieringen door andere groepen fungeert de groep dan als aanspreekpunt en verleent desgewenst ondersteuning.
De werkgroep liturgie onderhoudt het contact met de pastores en andere voorgangers, de kosters, de coördinator misdienaars en met de versiergroep.
 
Contactpersoon: 
Mieke Metselaar   (tel.nr.: 023 - 584 88 99)

Kostersgroep

De Kostersgroep verzorgt alle kosterswerkzaamheden, direct voorafgaand, tijdens en in aansluiting op liturgische activiteiten in het kerkgebouw. Voorafgaand aan een viering zorgen de kosters onder meer voor het klaarzetten van de liturgische benodigdheden, het instellen van verlichting en verwarming en het luiden van de klok.
De kosters fungeren als aanspreekpunt voor parochianen en werkgroepen met betrekking tot de inrichting en aankleding van de kerk tijdens de viering.
 
Contactpersoon: 

Theo Hoeks (tel. nr. 023-5848513).

Versiergroep

De versiergroep bestaat uit een groep enthousiaste vrijwillig(st)ers die elke week weer zorgt  voor een sfeervolle aankleding van de kerk met bloemen en planten. De versiering wordt zoveel mogelijk aangepast aan de thema’s van het kerkelijk jaar, zoals Advent, Kerstmis, Vastentijd en Pasen.

Bezoekersgroep

Het doel van de bezoekersgroep is het contact onderhouden met parochianen. De leden gaan op bezoek bij nieuwe parochianen, bejaarden, zieken en brengen kaarten of bloemen bij bepaalde gelegenheden.
Twee keer per maand (op de 1e en de 3e zondag) verzorgen zij na de vieringen de koffie en thee in de Ontmoetingsruimte.
 
Contactpersoon:
Mieke Metselaar   (tel.nr.: 023 - 584 88 99)

Werkgroep M.O.V.

Deze werkgroep zet zich in voor alle activiteiten die vallen onder missionering, ontwikkelingssamenwerking en vredesvraagstukken voor zover de Nederlandsche kerkprovincie daaraan deelneemt en er binnen de parochie weerklank voor wordt gevonden.
Er wordt aandacht besteed aan o.a. Vastenactie, MIVA, Vredesweek en de Adventsaktie/Solidaridad. Dit gebeurt meestal via ons parochieblad

het “Klaverblad”.
De collectes worden eveneens door de werkgroep verzorgd.
 
Contactpersoon:
Truida van Schaik  (tel.nr.: 023 - 584 51 98)

Werkgroep open eettafel

Iedere eerste donderdag van de maand is er Open Eettafel

in de Ontmoetingsruimte naast de kerk.

Daarbij is iedereen uit Vogelenzang en omgeving welkom.

 

Het heerlijke 3-gangen-diner kost € 11,50 inclusief drankjes.

Aanvang 12.30 uur, binnenkomst vanaf 12.00 uur. 

 

Komt u ook? 

Het is altijd heel gezellig, u zult zich er zeker thuis voelen. 

 

Aanmelden kan bij: 
Susan Koelers, 
tel.nr.: 06 - 12 49 71 30

Voor vervoer bellen naar:

023 - 525 03 66 (Welzijn Bloemendaal)

Gebouwen- en Inventarisgroep

Onder technisch beheer wordt verstaan: alle activiteiten die nodig zijn om gebouwen en inventaris in goede staat te houden c.q. te brengen.
De activiteiten richten zich met name op het kerkgebouw, de Ontmoetingsruimte, de begraafplaats en de tuin. De groep werkt zelfstandig. Daar waar werkzaamheden van verschillende werkgroepen raakvlakken hebben, worden de werkzaamheden gecoördineerd.

Coördinatoren: Jaap van der Schrier en Sjaak Poelwijk

Schoonmaakgroepen

Onze schoonmaakgroepen zijn onderverdeeld in:
 

-De kerkwerk(st)ers

 Zij verzorgen maandelijks het opruimen en schoonmaken van de kerk.

  

 -De poetsgroep

 De poetsgroep zorgt voor het oppoetsen van koper en zilver. Ze doen dit vier à vijf maal per jaar.

  

  

-Schoonmaak ontmoetingsruimte

 De ontmoetingsruimte wordt 1x per week schoongemaakt.

Werkgroep Onderhoud Parochietuin, Voortuin en Begraafplaats

Een groep vrijwilligers verzorgt de beide tuinen, met name op de 1e zaterdag van de maand.
Ook de begraafplaats wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. Dit gebeurt op de laatste donderdag van de maand.

Werkgroep Archiefbeheer

Het archief wordt al jaren bijgehouden door vrijwilligers en zij houden zich o.a. bezig met het uitzoeken van alle oude doopboeken, trouwboeken, overlijdensboeken e.d. Deze stukken zijn allemaal ondergebracht bij het Noord-Hollands Archief.

bottom of page