top of page

Kerkgebouw

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart  in Heemstede

IMG_1240 (Large).JPG

Vanuit de Torenlaan heb je het mooiste zicht op het complex, kerk en pastorie. De architecten hebben hier een prachtig werk geleverd. Deze Jos en Pierre Cuypers waren zoon en kleinzoon van P.J.H. Cuypers, architect van het Rijksmuseum en het Amsterdamse Centraal Station. Samen met Jan Stuyt ontwierp Jos Cuypers tevens het Heemsteedse stadhuis en beiden zijn ook de verantwoordelijke architecten van de kathedrale basiliek St. Bavo te Haarlem. Bouwpastoor Nieuwenhuis verzocht de architecten een groot en waardig godshuis te ontwerpen. Op 25 maart 1927 wijdde de deken van Haarlem, L.A.A.M. Westerwoudt, de kerk in. Mgr. A.J. Callier, de bisschop van Haarlem, verrichtte de plechtige consecratie van de kerk op 7 juli van dat jaar.

Centraal op het priesterkoor staat de altaartafel, een geschenk van de parochianen bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de parochie. Maar het hoofdaltaar, waarnaar de priester gekeerd stond vóór het Tweede Vaticaans Concilie is bewaard gebleven, evenals de communiebanken. Ook de bijzondere tegelvloer van het priesterkoor is nog intact; het patroon voert als een tapijt naar het hoofdaltaar.

De achterzijde van de kerk – aan de westzijde - is ontdaan van banken om volop gelegenheid te bieden aan de kerkgangers om elkaar na afloop even aan te spreken of om op aangewezen dagen gemeenschappelijk koffie te drinken. Ook het prachtige doopvont is in deze ruimte centraal opgesteld. De architecten hebben in het grondplan een subtiele combinatie van centraalbouw en accentuering in de lengterichting bereikt. Men ervaart dit het best wanneer men door de hoofdtoegang via de gemeenschapsruimte het middenpad oploopt.

Zeer fraai zijn ook de uitgebreide wandschilderingen van Han Bijvoet. Er zijn zijaltaren toegewijd aan Antonius van Padua, Maria, Jozef en Theresia van Lisieux. De kerkramen zijn vervaardigd door Frans Balendong.

Het hek van de voormalige doopkapel bevindt zich nu bij de gebedsruimte voor Maria van Altijddurende Bijstand. In die vroegere doopkapel staat sinds 1952 een Mariabeeld dat de kerk voor haar 25-jarig bestaan kreeg.

“Het woord heeft zijn tent opgeslagen”, staat er letterlijk aan het begin van het Evangelie van Johannes. Een van onze vier Klaverbladtenten staat fier aan het Valkenburgerplein.

Tekst is ontleend aan:
W. de Groot-Boot, M. Bakker, M. Wagemaker,
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 75 jaar parochieleven aan het Valkenburgerplein,
Uitgeverij De Vrieseborgh, Haarlem 2002.
Dit boek is voor € 5,00 verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat van de OLVH.
 

Ontdek ook de Streetview met Google Maps

Exterieur

Interieur

bottom of page