top of page

Vrijwilligers

Vele handen maken licht werk!

Onder dit motto heeft onze parochie behoefte aan enkele enthousiaste vrijwilligers, die zich met enige regelmaat willen inzetten voor onze gemeenschap.

thumbnail_20220911-mgr.-H.-en-Michel-01-1.jpg

Bloemen

We kunnen versterking gebruiken bij het inkopen van bloemen en het maken van de boeketten op de altaren; we denken dat dit een tweewekelijkse taak is die we mogelijk met enkele creatieve bloemschikkers goed kunnen indelen zodat de individuele belasting niet te groot wordt.

Tellen geldpotjes en opbrengsten

Het Parochieteam is op zoek naar mensen die ons willen helpen met het tellen van verschillende geldpotjes en opbrengsten. Wie heeft er eens per week een uurtje tijd om deze taak op het secretariaat uit te voeren, bij voorkeur op de ochtenden dat het secretariaat is geopend? Inlichtingen via info@olvh.nl.

Versterking Redactie

I.v.m. het terugtreden van een der OLVH-Klaverbladredactrices is de redactie op zoek naar opvolging en versterking, zodat we u ook op langere termijn van dienst kunnen blijven met het verzorgen van een lezenswaardig parochieblad. Belangstellenden worden verzocht zich met het Parochieteam in verbinding te stellen, via het secretariaat info@olvh.nl of het Klaverblad redactieadres redactie@parochiesklaverblad.nl

Oproep tuinploeg

Het Parochieteam wil proberen een vaste tuinploeg samen te stellen, waarin alle deelnemers, naar eigen kunnen en beschikbaarheid, een passende taak hebben. Er is van alles te doen: van grasmaaien tot perken wieden, borders rondom terras schoonhouden, wanneer nodig struiken snoeien en blad harken. In het groeiseizoen is er natuurlijk meer inzet noodzakelijk dan midden in de winter. Nadere informatie m.b.t. de werkzaamheden kunt u verkrijgen van Johan Kalkman; vriendelijk verzoek uw vragen bij voorkeur per e-mail te richten aan: johan.kalkman@gmail.com, of via het secretariaat, info@olvh.nl.  Hij zal u zeker goed informeren. Alvast heel hartelijk dank voor uw inzet en bereidwilligheid!

Overige groepen

De volgende groepen zijn actief als vrijwilligers in de OLV-Hemelvaart:

- Acolieten/misdienaars
- Eerste Heilige Communie (samenwerking Klaverbladparochies)
- Effeta gespreksgroep 
- Bezoekersgroep voor ouderen, zieken en gezinnen
- College van collectanten
- De gouden ploeg (ad hoc kerkschoonmaak)
- Lectoren
- OLVH Dames- en herenkoor
- Parochiearchief en OLVH museum
- PCI
- Redactie Klaverblad
- Vormsel (project samenwerking Klaverbladparochies)

Voor informatie over de verschillende activiteiten en contactpersonen verwijzen we u naar het secretariaat.

bottom of page