top of page

Geschiedenis

Van de Sint Jozef

Jozef.jpg

Het ontstaan

Gelovigen uit Bennebroek maakten gebruik van de parochie van Sint Bavo in Haarlem of de kapel (gesticht door Graaf Willem V in 1384) in Heemstede. In de Refor-matie kwam, dichter bij huis, de statie in Vogelenzang. Pas in 1894 kwam er een hulpkerk van de toenmalige parochie Vogelenzang in Bennebroek. Zusters van de 'Sacre Coeur' vestigen zich met een klooster met een pensionaat voor meisjes en een schooltje. Op 30 maart 1897 wordt door de Bisschop van Haarlem de Sint-Jo-zefparochie opgericht. Sindsdien is de huidige pastorie gebouwd en de kerk uit 1900.

Het kerkgebouw dateert uit 1900. Het werd in november ingewijd. De kerk werd aange-kleed met spullen die geleend werden. Maar snel werden deze vervangen door gekochte altaren, communiebanken, heiligenbeelden enz. De gevel van de kerk is een noodgevel, want het was de bedoeling dat het kerkgebouw een langer middenschip zou krijgen en een kerktoren. Vanwege geldgebrek is de kerk als zodanig nooit afgebouwd. Opvallend in de kerk zijn de prachtige, veelkleurige ramen van de Haarlemse kunstenaar Frans Balen-dong (vervaardigd in de jaren vijftig van de twintigste eeuw). In deze ramen zijn scenes uit het leven van de heilige Jozef en Maria afgebeeld. 

Helaas, hebben wij op 27 maart 2022 de kerkdeuren van de Sint Jozefparochie in Bennebroek gesloten. En op 22 februari 2023 is de kerk aan de eredienst ontrokken. 

bottom of page