top of page

Dameskoor

Het "Rouw- en Trouwkoor" van de H. Bavo in Heemstede

Onze werkwijze

Doelstelling:

Het koor dat, zoals de naam al doet vermoeden, uitsluitend uit dames bestaat,
verzorgt meestal de gezangen bij diverse vieringen zoals:

  • Huwelijk

  • Uitvaart

  • Meditatieve (Maria-) vieringen

  • Boetevieringen

  • Kruisweg

  • Kerstvieringen (Zonnebloem en Houttuinen)

  • Ziekenzalving in Bosbeek

Leden:
Momenteel zijn 18 dames lid van ons koor.
Eenieder die tijd en zin heeft om te zingen en zich bij deze toch wel heel gezellige groep wil aansluiten, is van harte welkom.
Wij zingen bijna altijd overdag, met uitzondering van Meditatieve- en boetevieringen.
Bij toetreding ontvangt men een ledenlijst.

  • Dirigent: Ria Smit

  • 1e Contactpersoon / Penningmeester: Gerda Behage

  • 2e Contactpersoon: Nel Prins

Kleding:

Met zingen staan wij vóór in de kerk voor het orgel en daarom dragen wij kleding in de kleuren zwart en wit. Zeker bij uitvaarten staat dit zeer gekleed.

Waar zingen we?

We zingen in de H. Bavokerk aan de Herenweg 88 te Heemstede, maar ook wel in de kapel van Bosbeek en bij uitzondering in de kerk aan het Valkenburgerplein.
Voor een Kerstviering gaan we ook wel naar de Houttuinen in Haarlem.

Repetities:

Meestal wordt er 1x per twee weken gerepeteerd en wel op de maandagmiddag van 13.30 – 14.30 uur. Deze repetities staan onder leiding van mevr. Ria Smit en worden gehouden in de bij-sacristie van de Bavokerk. De ingang voor repetities en de te zingen vieringen is de rode deur, tussen kerk en pastorie.

Contactpersonen:

De eerst aanspreekbare is Gerda Behage, zij is bereikbaar op telefoonnummer 023 – 5470222 / 06 - 34605294. Bij afwezigheid van Gerda is Nel Prins als 2e contactpersoon degene die ieder op de hoogte stelt.

Wanneer om het koor wordt gevraagd, belt en mailt Gerda alle dames. Is men niet in de gelegenheid om een keer te komen, dan is dat niet erg. Omdat we toch met een behoorlijk grote groep zijn, zijn er meestal wel voldoende dames beschikbaar.

Graag wel aan Gerda doorgeven wanneer men voor meerdere dagen of langer, b.v. vakantie, weggaat.

Financiën:

Voor het zingen bij uitvaarten wordt er een vast bedrag aan ons koor uitbetaald via het secretariaat van de H. Bavo. Dat geld wordt gebruikt om een keer per jaar met elkaar uit
eten te gaan, voor een attentie bij bepaalde feesten, ziekte of overlijden.

Voor het zingen van de overige gelegenheden ontvangen we geen geld.
Soms een kleine attentie.

bottom of page