top of page

De Eucharistie

“Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.”

Mt 26,26

Wilt u of uw kind voor de eerste keer de Heilige Communie (Eucharistie) ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat.

eerste communie.jpg

Eerste Heilige Communie project

De Eerste Communie is een begin en een uitnodiging om de relatie met God voort te zetten en te verdiepen. Kinderen vanaf 7 jaar, groep 4, zijn uitgenodigd om veel vaker Jezus te ontmoeten in het sacrament van de Eucharistie. Want Jezus wil zich verbinden met mensen die Hem willen ontvangen. Zo is dit sacrament een waardevolle manier waarop God heel dicht bij de mensen komt en hen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen. Het ontvangen van de Eerste Communie is dan ook een bijzonder

en heilig moment.

Voor het Communieproject worden de kinderen gezamenlijk voorbereid met alle kinderen van de Klaverblad regio. Het Communieproject is voor alle kinderen in de leeftijd van Groep 4 basisonderwijs.

 

Als uw kind niet gedoopt is, is dit geen probleem. Uw kind is van harte welkom. Het zal vóór de Communieviering eerst worden gedoopt.

Het Communieproject bestaat uit:

– Bijeenkomsten voor de communicanten
– Vieringen in de kerk voor het hele gezin
– Twee ouderavonden
– De Eerste Communie Viering in april/mei

De kosten voor deelname aan het Communieproject bedragen € 30,00. Wilt u zich nu al opgeven kan dat in het formulier hieronder. Onder het formulier staat extra informatie over de bijeenkomsten en de taak van de ouders.

Deelname


De kinderbijeenkomsten zijn bedoeld om de communicanten inhoudelijk op het sacrament van de Eucharistie (de Communie) voor te bereiden, daarom is het belangrijk dat de zij bij alle voorbereidende bijeenkomsten aanwezig zijn. Hier leren zij alles over wat de eerste Com­munie inhoudt, wie Jezus is en wat Hij voor hen kan betekenen en wat de viering van de Eucharistie is. Hoewel de kinderen veel andere verplichtingen hebben, zoals deelname aan sport, is toch onze ervaring dat trainers en andere verantwoordelijken deelname aan het Communieproject van de Kerk als geldige reden van afmelding beschouwen.

Deelname aan de bijeenkomsten van het Communieproject zijn dermate belangrijk dat bij onvoldoende deelname aan deze bijeenkomsten, dit aanleiding kan zijn om het ontvangen van de eerste Heilige Communie te heroverwegen.

De godsdienstige opvoeding van kinderen staat en valt met de ouders. Van de ouders van de communicanten verwachten wij:

– deelname aan de twee ouderavonden
– deelname (met het gezin) aan de vieringen in de eigen parochie-kerk
– hand- en spandiensten bij de bijeenkomsten van het project (denk hierbij aan: vervoer, begeleiden naar het toi­let, ondersteuning bij het voorbereiden van de Eerste Communie Viering enz.)

 

Voor eventuele vragen kan u contact opnemen met de Eerste Heilige Communie werkgroep via ehcwerkgroep@gmail.com.

 

Ter overweging

Want wat ik heb ontvangen – zo schrijft de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Christenen van Korinthe (1 Kor. 11,23-16) – en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn Lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het nieu­we verbond dat door mijn Bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jul­lie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt. En dat doen wij nog steeds, tijdens elke Heilige Mis.

bottom of page