top of page

Het Priesterschap

Doet dit tot mijn gedachtenis

Ooit gedacht om priester te worden? Spreek er eens over met een priester!

20201031_priesterwijding-xl_edited.jpg

Een andere Christus zijn

Priester is geen beroep, het is een roeping: een roeping om Christus van héél dichtbij te volgen. De priester wordt door zijn wijding ook een alter Christus, een andere Christus. Daarnaast wil de priester zijn band met God beleven met de mensen die aan hem worden toevertrouwd. Hij is priester in ontmoetingen door samen te bidden, de Schrift uit te leggen, samen eucharistie te vieren en door de andere sacramenten toe te dienen op belangrijke momenten in ons leven.

De bisschop legt hem de handen op bij de priesterwijding, opdat hij bij dit sacrament ook de hulp van de Heilige Geest mag krijgen. Een citaat van een gelukkige priester: “De bisschop heeft me gewijd, jullie, mensen in de parochies hebben mij priester gemaakt!”


Door met de gelovigen te leven in een broederlijke verhouding, wordt hij beter gewaar wat ons kan helpen: hoe het Evangelie vandaag de dag te verstaan.

Priester worden, wat voor jou? Je zult je willen oriënteren, praat er eens over met een priester.

Zie ook www.tiltenberg.org


Je kunt daar op de website van het bisdom meer vinden over open dagen, zoek: roepingenpastoraat
 

Wie wel eens overweegt of het priesterschap iets voor hem zou zijn kan ook een dagje meelopen op het seminarie, klik op Grootseminarie St. Willibrord

bottom of page