top of page

Kerkhof

Heer, geef hun de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen.

Dat ze mogen rusten in vrede. Amen.

Om alles rondom het begraven op ons parochiekerkhof zo goed mogelijk te laten verlopen verricht de Werkgroep Beheer Begraafplaats de volgende taken:

- Het beheren van de administratie met betrekking tot de begraafplaats en de urnengraven.

- Het verschaffen van informatie met betrekking tot het verkrijgen dan wel huren van een (urnen)graf, grafrechten, en dergelijke.

- Het zodanig bemiddelen tussen familie, pastor, begrafenisondernemer en delver dat een begrafenis goed verloopt.


Voor de begraafplaats van de parochie Vogelenzang geldt een begraafplaatsreglement.
 
Contactpersoon
Jeanne Brand
023 - 584 83 01

bottom of page