top of page

Geschiedenis parochie

Sinds 1927

24661-1.jpg

Hoe het begon

De parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart zag het levenslicht op 24 maart 1927. Het parochiegebied werd ruwweg begrensd door de Heemsteedse Dreef, de Churchilllaan, het Spaarne, Cruquius, de Molen van Höcker, Groenendaal en de Raadhuisstraat tot de Zandvaartkade.

Bouwpastoor P.J. Nieuwenhuis wilde met de toewijding van de kerk aan Beata Maria Virgine Assumpta bewust aansluiting zoeken bij de parochiekerk van het middeleeuwse Heemstede, ook aan Maria Hemelvaart toegewijd. Heemstede kreeg deze kerk in 1347 aan wat nu het Wilhelminaplein heet. Daar overnachtte in 1562 de eerste bisschop van Haarlem, Nicolaas van Nieuwland, in het huis van Pieter van Aap, alvorens hij te Haarlem zijn zetel in bezit nam.

In 1927 werd een nieuw begin gemaakt met katholiek leven dichtbij deze van oudsher geheiligde en vertrouwde plaats. Heel erg druk zal het nog wel niet geweest zijn, aangezien het parochiegebied nog voor een groot deel onbebouwd was. Het ging toen om 350 katholieke gezinnen, al met al 1336 zielen. Gaandeweg kwam er naast de bestaande meisjesschool ook een jongensschool, de St. Aloysius, inmiddels samen-gevoegd tot de Valkenburgschool. Er ontstond een verenigingsgebouw, Anno Sancto, armenzorg, de Vincentiusvereniging en de Josefgezellen. Velen vonden een thuis onder het dak van onze kerk.

De belangrijkste devotie ging uit naar Maria, de moeder van de Heer. Een indrukwekkende schildering van haar ten hemelopneming verscheen in het kerkgebouw bij gelegenheid van het veertigjarig priesterjubileum van pastoor A. van Noort. Op veel plaatsen in de kerk is Maria aanwezig in de vorm van afbeeldingen. De kerk is duidelijk aan haar toegewijd. Het bidden van de rozenkrans, de vele novenen en andere devoties, maakte Maria tot de meest gezochte gids als het erom ging toegang te vinden tot God. Per Mariam ad Iesum, luidt de oude spreuk, door Maria kom je immers bij Jezus uit.

Tekst is ontleend aan:
W. de Groot-Boot, M. Bakker, M. Wagemaker,
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 75 jaar parochieleven aan het Valkenburgerplein,
Uitgeverij De Vrieseborgh, Haarlem 2002.
Dit boek is voor € 5,00 verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat van de OLVH.

bottom of page