top of page

Steun van de parochie

Omzien naar elkaar

diaconie900-890x506.png

Parochiële Charitas Instelling (PCI)

caritas-778x1024.jpg

Caritas is het Latijnse woord voor naastenliefde. Wat is caritas? Omzien naar elkaar, zorg voor je naaste, oog hebben voor de noden dichtbij en veraf. Het zijn allemaal woorden die uitdrukken hoe wij als geloofsgemeenschap, als Kerk, met elkaar omgaan. Met extra aandacht en zorgzaamheid voor mensen die het moeilijk hebben.

 

De PCI voert in goede samenspraak met het parochiebestuur en de pastores haar activiteiten voor de caritas uit. Een PCI is dus niet alleen uitvoerder van haar eigen beleid, zij stimuleert alle caritasactiviteiten in de parochie, trekt aan de bel als er niets of weinig gebeurt, en is vooral blij als het parochiebestuur, pastor of parochianen ook hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Binnen het Klaverblad is er een IPCI (Inter Parochiële Caritas Instelling) die verantwoordelijk is voor de afzonderlijke PCI’s van de vier parochies.

 

Mocht u weten van een situatie waarin hulp nodig is, dan zouden wij het op prijs stellen als u contact zoekt met een contactpersoon van een van de PCI’s. De contactgegevens zijn bekend bij de verschillende secretariaten. 

Missie, Ontwikkeling en Vrede (M.O.V.)

mov.jpg

Deze groep zet zich in voor de noden van de mensen in de Derde Wereld. Samen kerk zijn betekent immers naast de aandacht voor onze directe omgeving ook betrokkenheid bij mensen die elders in armoede en onder slechte omstandigheden moeten leven.

De M.O.V.-groepen hebben geen vaste projecten, maar willen zich door de Missionaire Agenda van de kerk laten inspireren tot actie. De landelijke campagnes van onze kerken richten zich op een breed terrein van ontwikkelingswerk. Er wordt vooral aandacht gegeven aan het uitbannen van extreme armoede en honger en het bevorderen van eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.

Er zijn verschillende inzamelingsmomenten per jaar waarin bepaalde acties voorbereid worden. Denk hierbij aan de Vredesweek, Adventsactie (periode voor Kerst) en Vastenactie (periode voor Pasen). Ook het inzamelen van geld door het houden van een vastenmaaltijd hoort inmiddels tot een van de tradities binnen het Klaverblad.

Een andere belangrijk onderdeel van de M.O.V.-groepen is het inzamelen van kleding waarvan de opbrengsten ook ten goede komen aan de ontwikkelingslanden. 

Natuurlijk proberen we bij al onze acties en informatie zoveel mogelijk parochianen te betrekken, dus jong en oud!

 

Wij kunnen altijd mensen gebruiken voor de diverse projecten, dus indien het bovenstaande u aanspreekt neemt u dan contact op met het secretariaat van uw parochie.

 

Houd voor informatie over alle projecten en acties van de M.O.V. groep(en) onze website in de gaten.

Bezoekgroepen

In onze parochie hechten we sterk aan elkaar. Daar hoort bij dat we elkaar aandacht geven op belangrijke momenten in ons leven en als het allemaal eens wat minder gaat. Omdat dit niet altijd lukt zoals we wel zouden willen, is er in de parochie de bezoekgroep. Op gestructureerde wijze probeert zij te doen wat er van een hechte gemeenschap verwacht wordt. Hiervoor hebben mensen die kunnen luisteren en hun eigen verhaal even opzij kunnen zetten, zich beschikbaar gesteld.

 

Het doel van de bezoekgroep is het contact onderhouden met parochianen. De leden gaan op bezoek bij nieuwe parochianen, bejaarden, zieken en brengen kaarten of bloemen bij bepaalde gelegenheden.

De bezoekgroep is niet altijd op de hoogte van opnames in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra of de wens om thuis bezoek te ontvangen. Indien u het op prijs stelt bezoek te ontvangen van de parochie kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van uw kerk.

bottom of page