top of page

Ik heb de Heilige Geest gezien

Preek van pater Tristan tijdens zijn afscheidsviering op Pinksteren.


1. Broeders en zusters, door de Heilige Geest omvormt ons de Vader tot nieuwe mensen, tot Christus:

1) Als een inwonende God, maakt de Heilige Geest de christen tot Zijn Levende Tempels (1 Kor. 3:16).

2) Als een versterkende God sterkt Hij ons in onze strijd tegen het kwaad en in onze opdracht om van Christus te getuigen door ons christelijk leven.

3) Als een heiligende God maakt Hij ons kinderen van God en heilig door de genade en de Sacramenten.

4) Als een innerlijke leraar verduidelijkt en herinnert Hij ons aan de leer van Christus 

5) Als een luisterende en sprekende God luistert Hij naar onze gebeden, stelt ons in staat te bidden en spreekt tot ons.

6) Als Gever van gaven stort Hij zijn gaven, vruchten en charisma's over ons uit en verrijkt zo de Kerk.

  

2. De Heilige Geest is altijd aan het werk ook als wij mensen dat niet duidelijk kunnen beseffen. De Vietnamese Card. Frans Van Thuan was een getuigenis van het geloof in Vietnam. Na zijn vrijlating heeft de Paus hem naar Rome gebracht. Hij heeft daar een beroemde retraite aan Paus JPII en de kardinalen begeleid. In een van de meditaties heeft hij over de heilige geest gesproken. Hij noemde die overweging: “Ontvang de Heilige Geest, om het aanschijn van de aarde te vernieuwen”. In zijn overweging herhaalt hij de volgende uitdrukking: ik heb de heilige Geest gezien, “levende lente, levend vuur, ware liefde”, of “Heer en Gever van het leven”,… in de geschiedenis van de kerk, in de heiligen….


Bij mijn afscheid kan ik zijn woorden benutten over mijn jaren in Nederland, de eersten in Limburg bij Maastricht; daarna Alkmaar, Bergen en Schoorl; en uiteindelijk Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang.

       

Ja, ik heb de heilige Geest gezien: “levende lente, levend vuur, ware liefde”. Jaren na een grote crisis in de Kerk van Nederland heb ik de Heilige Geest aan het werk gezien in het hart van de verkondigers van het Evangelie. De eerste jaren in Bisdom Roermond en daarna in ons Bisdom, heb ik de Heilige Geest aan het werk gezien in hun leven en in hun zorgen, om de waarde van het Evangelie te verkondigen en te verdedigen in een geseculariseerde maatschappij.

         

Ik heb de heilige Geest “Heer en Gever van het leven” gezien in het heden van de Kerk in Nederland: bij de eerste communies en biechten van de kinderen en hun enthousiasme, in het zoeken naar God en de waarheid van zo veel jongeren die Jezus niet kende en toch Hem ontmoet hebben, in de talrijke vrijwilligers die zich inzetten voor de Kerk en hun naasten. In de gelovigen die zich in de kerk thuis voelen, bijzonder op zondag. In de verschillende manieren waarin het mysterie van God is beleeft in de parochies. Ja, de heilige Geest, de versterkende God, de heiligende God, de Heer en gever van leven, het levende water die enkelvoudig is, maar toch bewerkt Hij, volgens de wil van God en in naam van Christus, velerlei genaden in ons en onze parochies.

 

Ik heb de Heilige Geest gezien, “Vader van de armen’, die ons niet als wezen heeft achtergelaten. Ik kan niet de gezichten van zo veel oude mensen vergeten die ik ben tegen gekomen in de bejaardenhuizen in de Bisdommen en plekken waar ik in dienst ben geweest, gelovige mensen die niet in staat zijn om te praten maar toch hun lippen altijd bewegen bij het bidden van het Onze Vader, bij de gezangen  aan Onze lieve Vrouw  en bij het ontvangen van de Heilige Communie. In hen heb ik de Heilige Geest gezien, de vader van de armen, de gever van gaven.


3. Moeder Elvira is de stichteres van Cenaculo, een katholieke communiteit die jonge mensen redt van de verslaving aan drugs, geweld, depressie, enz. schreef:

“We worden ondergedompeld in de Heilige Geest, die elke dag ons leven omarmt. De Schepper Geest vernieuwt en maakt dingen elke dag nieuw, en wij zijn die nieuwe schepping van God. God verlangt ernaar om in de wortels van onze geschiedenis door te dringen, in de seizoenen van ons voorbije en vaak gekwetste leven, omdat de ware ontmoeting met Hem de kiem is van een nieuwe schepping, het is de eeuwige bron van het hart.”

 

Broeders en zusters, vandaag is het een geweldige dag om de Heilige Geest te vragen in ons de geest van het vuur van Gods liefde opnieuw aan te wakkeren. Ik dank de Heer die mij heeft geleid om Hem en zijn Evangelie te verkondigen hier in Nederland en bij u, om te proberen Zijn liefde te weerspiegelen en zijn aanwezigheid en liefde te ontvangen door de genegenheid en liefde van alle gelovigen die ik heb ontmoet in deze jaren en van u allemaal.


Moge de heilige Geest, die over onze Moeder Maria en de apostelen neerdaalde, ook op ons neerdalen en ons hernieuwde mensen maken, verrezen met Christus onze Heer.

 

Amen

Comments


bottom of page