top of page

Nagenieten van de KJD

Na zeven jaren zon­der Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD), want de laatste werd in 2015 geor­ga­ni­seerd, vond op 4 no­vem­ber weer een KJD plaats. Zo’n 600 jon­ge­ren, deel­ne­mers én vrij­wil­li­gers, kwamen in Veenendaal samen voor een dag van in­for­ma­tie, in­spi­ra­tie en ont­moe­ting rond het thema ‘Welkom Thuis’.


Er zijn enkele jongeren van onze parochies bij deze mooie dag geweest. Die met heel veel vreugde deel hebben genomen. Ook pater Esko was van de partij en was gevraagd om een workshop te geven over de Heilige Mis.Op de website van het Bisdom staat de volgende toelichting:


Uit­ver­kocht

De Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) is terug van weggeweest. “We zijn uit­ver­kocht”, ver­telt een en­thou­siaste Joris Buiting. Samen met andere jonge katho­lie­ken orga­ni­seer­de hij de KJD. “Som­mi­ge mensen zijn in de kerk in hun pa­ro­chie de enige tiener of de enige jon­gere. Of samen met hun ouders en broers of zussen zijn ze het enige jonge gezin”, ver­telt hij. “Ja daar word je als jon­gere niet en­thou­siast van.” Samen­ko­men om het geloof te vieren is daarom een be­lang­rijke reden om deze KJD te or­ga­ni­se­ren.


Een grote familie

Clarianne is er daar een van: “Vandaag ervaar ik heel sterk dat we een grote familie zijn. Dat neem ik mee naar huis. De oudere mensen bij mij thuis in de kerk zijn familie. Maar ook al die anderen, die ik thuis niet in de kerk zie, maar die op het­zelfde moment als ik ook de mis vieren.”


Vandaag ervaar ik heel sterk dat we een grote familie zijn

Ook Mgr. Hendriks was van de partij

Ver­schil­lende bis­schop­pen nemen deel aan de dag. “Je bent haast geneigd te denken: het houdt een keer op hier”, zegt Mgr. Mutsaerts over de comeback van de KJD. “Maar er is alle reden voor pries­ters, bis­schop­pen en ie­der­een die in het pas­to­raat werkt om gewoon door te gaan. Niet bang zijn voor kleine aantallen.” De hulp­bis­schop van het bisdom ’s-Hertogen­bosch is lan­de­lijk bis­schop-referent voor jon­ge­ren.Lees ook hetgeen Mgr. Hendriks over deze dag op zijn blog schreef: www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=3298

Comments


bottom of page