top of page

Op weg naar de fusie…met een nieuwe parochienaam!

Volgend jaar zal de fusie tussen de vier parochies van ons Klaverblad een feit zijn.


Deze komende maanden zullen wij die stap voorbereiden op allerlei gebied, vooral

organisatorisch en financieel. Maar een andere stap die wij moeten nemen is het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie die we dan zullen vormen. Tot nog toe waren wij nog steeds vier parochies: OLV Tenhemelopneming, Sint Jozef, H. Bavo en OLV Hemelvaart, ook al hadden nog maar drie van die parochies een kerkgebouw. Vanaf 1 januari zullen wij één parochie zijn met drie kerkplekken.

De kerkgebouwen houden gewoon hun eigen naam. Maar de overkoepelende parochie moet een nieuwe krijgen.


Wij willen daarbij graag uw input vragen! Vanaf vandaag kunt u drie weken lang uw suggesties met daarbij een korte motivatie voor uw keuze, aan het bestuur doorgeven via de secretariaten. De laatste mogelijkheid is 5 november. Daarna zullen pastores en bestuur zich erover buigen, en een voorstel doen aan de Bisschop Mgr. Hendriks. Hij neemt het uiteindelijke besluit.


Let op: dit zijn de voorwaarden waaraan de naam moet voldoen: het mag een heiligennaam zijn, óf een feit gelinkt aan het katholieke geloof, een zogenaamd ‘heilsfeit’. U kent vast wel voorbeelden daarvan. Bovendien is het handig als de naam niet al in onze omgeving voorkomt.


Wij wensen u mooie inspiraties! De pastores en het parochiebestuur.

Commentaires


bottom of page